Упис на прву годину студија ИАС

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
ДАТУМ:
9.7.2018.

 

СПУШТАЊЕ РАНГ ЛИСТЕ НА МЕСТО НЕУПИСАНИХ САМОФИНАНСИРАЈУЋИХ СТУДЕНАТА

 

 

У року предвиђеном за упис самофинансирајућих студената у прву годину интегрисаних академских студија на Медицински факултет у Београду, закључно са 532. местом на ранг листи остало је неуписано још 10 студената.

 

Упис на преосталих 10 места закључно са 540. местом на ранг листи обавиће се 10.7.2018. од 10,00 до 12,00 часова.

 

Уколико се до овог рока неупише 10 студената у 13,00 часова ће се обавити прозивка по редоследу на ранг листи до попуне броја.

 

Кандидат који је стекао право уписа и неупише се у за то предвиђеном року, губи право уписа. Факултет ће уписати наредног кандидата према редоследу на коначној ранг листи.

 

 

 

ДЕКАН

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА

Проф. др Небојша Лалић,с.р.