Овера другог семестра

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ПРВИ ПУТ УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

Овера другог семестра за студенте специјалистичких академских студија обавиће се од 08.10. до 12.10.2018. године.

 

Услови за оверу другог семестра:

-         Одслушана настава другог семестра, што се потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру;

-         Положени сви испити из првог и другог семестра;

-         Одобрена теме за израду рада.

 

За оверу приложити:

-         Индекс са потписима за одслушану наставу предмета другог семестра;

-         Семестрални лист попуњен према индексу за други семестар.

 

УПИС-ОБНОВА ГОДИНЕ СТУДИЈА ЗА

ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНА

 

Студенти који не одбране рад до 30.09.2018. године обнављају упис године студија - уписују се у школску 2018/2019. годину. Упис 2018/2019. године обавиће се од 08.10. до 12.10.2018. године.

 

Услов за упис-обнову године:

-         одслушана настава другог семестра што се потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру.

 

 

 

За упис - обнову године приложити:

-         Индекс са потписима за одслушану наставу предмета другог семестра;

-         Уплата за упис-обнову године на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број ПО 51 у износу од 1.500,00 динара; студенти који немају пријављену тему за израду завршног рада уплаћују и износ од 3.500,00 динара (укупно 5.000,00 динара);

-         Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1.600,00 динара на рачун 840-1139666-89, позив на број ПО 100 (средства у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);

 

 

У уписаној - обновљеној 2018/2019. години студенти плаћају полагање испита по ценовнику Факултета.

 

 

Студенти који имају све услове за оверу другог семестра, а нису одбранили рад, обнављају упис наредне, 2018/2019. школске године и уједно оверавају други семестар.