Продужење рока

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ

 

Обавештавамо студенте специјалистичких академских студија, који су своје студије уписали школске 2016/2017. године, а у школској 2017/2018. години обновили упис године, да своје студије могу завршити - одбранити рад до 30.09.2018. године. То подразумева да студенти морају имати положене све предвиђене испите, одобрену тему и завршену целу процедуру око одобравања одбране рада да би рад био одбрањен до 30.09.2018. године.

 

Студенти уписани школске 2016/2017. године који не одбране рад до 30.09.2018. године, положили су све испите предвиђене програмом студија и имају одобрену тему за израду рада, имају право да поднесу молбу да им се продужи рок за одбрану завршног академског специјалистичког рада за 12 (дванаест) месеци - до 30.09.2019. године. После тог рока им престаје статус студента због неблаговременог завршетка студија.

 

Молбе се подносе у периоду од 08.10. до 19.10.2018. године у писарници Факултета. Уз молбу и индекс, прилаже се:

-          доказ о уплати у износу од 13.600,00 динара на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број ПО 58

-         доказ о уплати у износу од 1.600,00 динара на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број ПО 100 (средства намењена Универзитету у Београду).