Упис

 

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА УПИС III СЕМЕСТРА

(ДРУГЕ ГОДИНЕ) СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Генерација студената уписана шк. 2017/18. године

 

Упис ће се обавити од 24.09. до 28.09.2018. године од

09 до 13 часова у Служби за последипломску наставу Медицинског факултета:

 

За упис треба приложити:

 

  • Семестрални лист попуњен по индексу са предметима II семестра (купује се у скриптарници факултета)
  • Доказ о уплати трошкова рате школарине (годишња школарина износи 136.000,00 динара), позив на број је лични број сваког студента и видљив је преко портала "e student"

 

  • Уплата за упис године на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1600,00 динара

број: 840-1139666-89

позив на бр: PO100

сврха уплате: упис године

 (средстава у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);