Обнова године

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА ДРУГИ ПУТ УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2017/2018. ГОДИНЕ

 

Студенти специјалистичких академских студија -медицинске науке који су у школској 2017/2018. години други пут уписани на студије и којима су признати положени испити, односно настава, уписани су по посебном режиму студија. То значи да се у школској 2018/2019. години налазе у продужењу рока за завршавање студија, односно да своје студије морају завршити - одбранити радове до 30. септембра 2019. године.

 

Овера другог семестра за студенте специјалистичких академских студија обавиће се од 08.10. до 19.10.2018. године.

 

Услови за оверу другог семестра:

-         Одслушана настава другог семестра, што се потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру;

-         Положени сви испити из првог и другог семестра;

-         Одобрена теме за израду рада.

 

За оверу приложити:

-         Индекс са потписима за одслушану наставу предмета другог семестра;

-         Семестрални лист попуњен према индексу за други семестар

 

УПИС ГОДИНЕ СТУДИЈА  - ПРОДУЖЕЊЕ РОКА ЗА

ШКОЛСКУ 2018/2019. ГОДИНА

 

Студенти који не одбране рад до 30.09.2018. године обнављају упис године студија - уписују се у школску 2018/2019. годину.  Поред документације коју студенти достављају за упис школске 2018/2019. године студенти достављају и молбу за одобравање продужења рока.

Напомињемо да студенти којима буде одобрено продужење рока за завршавање студија неће имати могућност новог продужења. Након истека одобреног продужења, студенти који не одбране рад мораће поново да уписују студије.

 

Овера и упис обнове године, са молбама за продужење, обавиће се од 08.10. до 19.10.2018. године.

 

Услов за упис-обнову године:

-         одслушана настава другог семестра што се потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру.

 

За упис - обнову године приложити:

-         Индекс са потписима за одслушану наставу предмета другог семестра;

-         Уплата за упис-обнову године на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број ПО 51 у износу од 1.500,00 динара; студенти који немају пријављену тему за израду завршног рада уплаћују и износ од 3.500,00 динара (укупно 5.000,00 динара);

-         Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1.600,00 динара на рачун 840-1139666-89, позив на број ПО 100 (средства у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);

 

 

У уписаној - обновљеној 2018/2019. години студенти плаћају полагање испита по ценовнику Факултета.

 

 

Студенти који имају све услове за оверу другог семеста, а нису одбранили рад, обнављају упис наредне, 2018/2019. школске године и уједно оверавају други семестар.