Испит „ОСНОВИ ИМУНОЛОГИЈЕ" за студенте специјалистичких академских студија

 
 
Испит „ОСНОВИ ИМУНОЛОГИЈЕ" за студенте специјалистичких академских студија одржаће се 25.09.2018. године у 14 часова - Лабораторија за имунологију.

На испит донети  индекс и студентску пријаву.