Испити „РАДИОЛОШКА ФИЗИКА И ЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ" и „ДИЈАГНОСТИЧКИ ВИЗУАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ"

 

 

Испити „РАДИОЛОШКА ФИЗИКА И ЈОНИЗУЈУЋЕ ЗРАЧЕЊЕ" и „ДИЈАГНОСТИЧКИ ВИЗУАЛИЗАЦИОНИ СИСТЕМИ"
за студенте специјалистичких академских студија одржаће се
28.09.2018. године у 11 часова -кабинет проф. др Ружице Максимовић.

На испит донети  индекс и две студентске пријаве.