Двосеместрална настава за лекаре на специјализацији из Оториноларингологије, који су уписали двосеместралну наставу школске 2018/2019. године

 

 

Двосеместрална настава за лекаре на специјализацији из Оториноларингологије почиње 02.10.2018. године у 13 часова у Клиници за оториноларингологију и максилофацијалну хирургију (Студентска вежбаоница), Пастерова 2, Београд.