Испити ИЗ ДРУГОГ СЕМЕСТРА (два обавезна и један изборни предмет) за студенте специјалистичких академских студија ИЗ КЛИНИЧКЕ ЕНДОКРИНОЛОГИЈЕ

 

 

 
 
Испити ИЗ ДРУГОГ СЕМЕСТРА (два обавезна и један изборни предмет) за студенте специјалистичких академских студија
ИЗ КЛИНИЧКЕ ЕНДОКРИНОЛОГИЈЕ одржаће се 15.10.2018. године у 11:15 часова -Интерна клиника „Б"
- код проф. др Александре Кендерешки.

На испит донети  индекс и три студентске пријаве.