Упис у поновне године студија шк. 2018/19. године

 

Медицински факултет
Датум: 10.10.2018. године

 

УПИС У ПОНОВНЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА ШК. 2018/19. ГОДИНЕ

    Обавиће се по следећем распореду:

16.  октобра - прва и четврта година

17.  октобра - друга и пета година студија

18.  октобра - трећа и шеста година студија

Крајњи рок за упис поновне године студија је 26. октобар 2018. године

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО  ДОНЕТИ:

 

1.  Индекс

2.  Један образац ШВ-20 - ( преузети са линка http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf  )

 

ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОПУНИТИ И ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ ШВ - 20 ОБРАЗЦА

 

3. Самофинансирајући студенти  уплаћују прву рату школарине у износу од 16.600.00  динара на рачун факултета број: 840-1139666-89 са позивом на број: 742121-пс02-број индекса

 

4.  Два  примерка попуњеног и потписаног уговора за самофинансирајуће студенте - добијају се у  студентској служби

 

5. Два примерка попуњеног и потписаног уговора o студирању за све студенте- добијају се у копирници Факултета.

Студенти који су оверили шесту  годину студија шк. 2017/18. а уписани у прву годину  пре шк. 2012/13. уписују продужену шесту годину. За упис доносе ШВ-20 и доказ о уплати накнаде  центара за развој каријере   у износу од 1600,00 динара  на рачун број: 840-1139666-89  са позивом на број: 020-19184/3.

Ови студенти од марта 2018. године уплаћују 4.000,00 по семестру.

Студенти који су оверили шесту годину шк. 2017/18.год. а уписали прву годину студија шк. 2012/13.год. уписују шесту продужену годину и остају на буџету и у шк.2018/19.год.За упис доносе индекс, један ШВ-20 и уплату у износу од 100, 00 динара за развој каријере на рачун: 840-1139666-89 са позивом на број: 020-19184-3.

Апсолвенти и студенти уписани пре 2005.год. уплаћију 4000 дин и доносе ШВ-20.

Студенти су у обавези да преко свог е- студента провере свој упис и уколико нису уписани да се јаве свом референту у Студентској служби.