Упис у више године студија

 

 

УПИС У II, III, IV, V  И VI ГОДИНУ СТУДИЈА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

 СТУДЕНТИ КОЈИ ИСПУНЕ УСЛОВ  ЗА УПИС ПОСЛЕ ВАНРЕДНОГ ОКТОБАРСКОГ РОКА МОГУ ДА СЕ УПИШУ КОД РЕФЕРЕНАТА У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ РАДНИМ ДАНОМ  ОД 9,00 ДО 14,00 ЧАСОВА, ПОСЛЕДЊИ ДАН ЗА УПИС ЈЕ  СУБОТА 13.10.2018  ОД  9,00 ДО 12,00 ЧАСОВА.    

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО ДОНЕТИ

 

1.      ИНДЕКС

2.      ЈЕДАН ОБРАЗАЦ ШВ-20 ПРЕУЗЕТИ  СА ЛИНКА  (ПОПУНИТИ)

ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОПУНИТИ И ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ  ШВ-20 ОБРАЗЦА У ТОКУ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА  ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ

3.      БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ ДОСТАВЉАЈУ ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ У ИЗНОСУ ОД 100,00 ДИНАРА ЗА СТУДЕНТЕ НА БУЏЕТУ, НА РАЧУН БРОЈ:

840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ 020-19184-3

 4.      САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ У ИЗНОСУ 126.600,00 ДИНАРА НА РАЧУН ФАКУЛТЕТА БРОЈ: 840-1139666-89, ПОЗИВ НА БРОЈ 742121-ПСО2-БРОЈ ИНДЕКСА

 УКОЛИКО СЕ ШКОЛАРИНА УПЛАЋУЈЕ НА РАТЕ ДИНАМИКА УПЛАТЕ ЈЕ СЛЕДЕЋА:

 

I РАТА У ИЗНОСУ ОД 36.600,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ПРИЛИКОМ УПИСА

II РАТА У ИЗНОСУ ОД 30.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ  ДО 31.12.2018.

III РАТА У ИЗНОСУ ОД 30.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ДО 15.2.2019.

IV РАТА У ИЗНОСУ ОД 30.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ДО 15.5.2019.

5.     ДВА ПРИМЕРКА ПОПУЊЕНОГ И ПОТПИСАНОГ УГОВОРА - ДОБИЈАЈУ СЕ У ФОТОКОПИРНИЦИ ФАКУЛТЕТА 

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА