Катедра Хирургије - Обавештање студентима X семестра

 

 

ОБАВЕШТАЊЕ СТУДЕНТИМА X СЕМЕСТРА

 

 

ОБАВЕШТАВАЈУ СЕ СТУДЕНТИ ДА ЋЕ СЕ ПРЕДАВАЊЕ ИЗ ОНКОЛОШКЕ ХИРУРГИЈЕ

ОДРЖАТИ ПОЧЕВ ОД 05.11.2018.ГОДИНЕ ЗАКЉЧНО СА 29.3.2019.ГОДИНЕ.

 

 

СТУДЕНТИ КОЈИ СЕ НЕ НАЛАЗЕ НА ОВИМ СПИСКОВИМА ПРЕДАВАЊА И ВЕЖБЕ

БИЋЕ ИМ ОДРЖАНЕ У КБЦ"БЕЖАНИЈСКА КОСА".

 

 

 

ОДГОВОРНИ НАСТАВНИК ЗА ПРЕДМЕТ

ОНКОЛОШКА ХИРУРГИЈА

 

Доц.др.Иван Марковић,с.р