Спискови студената изборне наставе за зимски семестар 2018/2019. године

 

 

Студенти који нису на списку или су распоређени на изборну наставу коју су раније слушали у обавези су да се јаве свом референту у Студентској служби у периоду од  6.11.2018. до 13.11.2018. од  9,00 до 13,00 часова.

 

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА