Упис на прву годину студија ИАС

 

 

УПИС НА МЕСТО НЕУПИСАНИХ БУЏЕТСКИХ СТУДЕНАТА

 

 

Након уписа на преостали број упражњених буџетских  места- укупно 21 место од 461 на ранг листи закључно са 470 местом 5.7.2019.од 10,00-12,00  уписано је 20 кандидата.

 

Након овог рока упис једног (1) кандидата до попуне броја од 450 (453 са кандидатима уписаним преко афирмативне акције) буџетских студената обавиће се прозивком по редоследу на ранг листи од броја 483

дана 6.7.2019. у 10,00 часова.


Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право на упис.

 

Ако кандидат који је остварио право на упис не изврши упис у року утврђеном у конкурсу уместо њега ће се уписати следећи кандидат према утврђеном редоследу.

 

 

 

ДЕКАН

МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТЕ

Проф. др Небојша Лалић, с.р.