Упис на прву годину студија ИАС

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ
ДАНА: 09.07.2019. године

 

УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ИНТЕГРИСАНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МЕДИЦИНЕ

 

 

У року предвиђеном за упис на Медицински факултету Универзитета у Београду уписано је укупно 500 кандидата.

 

У статусу буџетских студената уписано је 453 кадидата ( 3 кандидата уписана кроз програм  афирмативне мере).

 

У статусу самофинансирајућих студената уписано је укупно 47 кандидата ( 3 уписана по афирмативној акцији се одузимају од одобреног броја 50 за самофинансирање)

 

У број од 47 самофинансирајућих кандидата улазе и 3 страна држављана који се у складу са Конкурсом уписују у статусу самофинансирајућих студената  и 4 кандидата који у складу са Законом о високом образовању чл. 103 став 6.нису могли да се упишу у статусу буџетских студената.

 

Преузмите коначну ранг листа са статусом уписа  (исправљену због грешке у копирању и понављању имена прва два кандидата) ОВДЕ.

 

                                                                                                                                       СТУДЕНТСКА СЛУЖБА