ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ СТУДЕНТИМА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА УПИСАНИХ ШКОЛСКЕ 2018/2019. ГОДИНЕ

 

 

Овера другог семестра за студенте специјалистичких академских студија обавиће се од 07.10. до 11.10.2019. године.

 

Услови за оверу другог семестра:

-       Одслушана настава другог семестра, што се потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру;

-       Положени сви испити из првог и другог семестра;

-       Одобрена теме за израду рада.

 

За оверу приложити:

-       Индекс са потписима за одслушану наставу предмета другог семестра;

-       Семестрални лист попуњен према индексу за други семестар

 

УПИС - ОБНОВА ГОДИНЕ ЗА

ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНА

 

Студенти који не одбране рад до 30.09.2019. године обнављају упис године студија - уписују се у школску 2019/2020. годину.  

 

Услов за упис-обнову године:

-       одслушана настава другог семестра што се потврђује потписима руководилаца предмета слушаних у другом семестру.

 

 

За упис - обнову године приложити:

-       Индекс са потписима за одслушану наставу предмета другог семестра;

-       Уплата за упис-обнову године на текући рачун Медицинског факултета у Београду број 840-1139666-89, позив на број ПО 51 у износу од 5.000,00 динара; студенти који немају пријављену тему за израду завршног рада уплаћују и износ од 3.500,00 динара (укупно 8.500,00 динара);

-       Уплата на текући рачун Медицинског факултета у Београду у износу од 1.600,00 динара на рачун 840-1139666-89, позив на број ПО 100 (средства у износу од 1.600,00 динара намењена су Универзитету у Београду);

 

У уписаној - обновљеној 2019/2020. години студенти плаћају полагање испита по ценовнику Факултета.

 

Студенти који имају све услове за оверу другог семеста, а нису одбранили рад, обнављају упис наредне, 2019/2020. школске године и уједно оверавају други семестар.