Упис у прву годину ИАС Медицина

 

 

УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ИАС МЕДИЦИНА

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

Кандидат Симоновић (Драган) Мина пријавни број 517 на ранг листи рангирана на 381месту на стандардној ранг  листи на лични захтев је исписана са Медицинског факултета. Сходно наведеном први уписани самофинансирајући има право промене статуса у буџетски статус, а  неуписани кандидати почевши од редног броја на ранг листи 536 у статусу „ на чекању" стичу право уписа у статусу самофинансирајућег студента.

 

Прозивка до попуне броја самофинансирајућих студената одржаће се 19.7,2019. у 10,00 часова     (1 место).

 

 

ПРЕДСЕДНИК КОМИЈЕ ЗА УПИС 

 

ПРОДЕКАН ЗА НАСТАВУ

 

Проф. др Милош Бјеловић Проф. др Тања Јовановић