Уписи у више године студија ИАС и ОАС

 

 

УПИС У II, III, IV, V  И VI ГОДИНУ СТУДИЈА

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ  УСЛОВ  ЗА УПИС  У ШКОЛСКУ 2019/2020. МОГУ ДА СЕ УПИШУ КОД РЕФЕРЕНАТА У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ  ОД  9.9.2019. У ВРЕМЕНУ ОД 9,00 ДО 14,00 ЧАСОВА.

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО ДОНЕТИ

 

1. ИНДЕКС

2. ЈЕДАН ОБРАЗАЦ ШВ-20 ПРЕУЗЕТИ  СА ЛИНКА  http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf

ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОПУНИТИ И ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ  ШВ-20 ОБРАЗЦА У ТОКУ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА  ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ

3. БУЏЕТСКИ СТУДЕНТИ ДОСТАВЉАЈУ ДОКАЗ О УПЛАТИ НАКНАДЕ ЗА ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ КАРИЈЕРЕ У ИЗНОСУ ОД 100,00 ДИНАРА  НА РАЧУН   ФАКУЛТЕТА БРОЈ             840-1139666-89 СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ 020-19184-3

 4.САМОФИНАНСИРАЈУЋИ СТУДЕНТИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ У ИЗНОСУ 126.600,00 ДИНАРА НА РАЧУН ФАКУЛТЕТА БРОЈ 840-1139666-89 СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ 742121-ПСО2-БРОЈ ИНДЕКСА

УКОЛИКО СЕ ШКОЛАРИНА УПЛАЋУЈЕ НА РАТЕ ДИНАМИКА УПЛАТЕ ЈЕ СЛЕДЕЋА:

I РАТА У ИЗНОСУ ОД 36.600,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ПРИЛИКОМ УПИСА

II РАТА У ИЗНОСУ ОД 30.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ  ДО 27.12.2019.

III РАТА У ИЗНОСУ ОД 30.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ДО 15.2.2020.

IV РАТА У ИЗНОСУ ОД 30.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ДО 8.5.2020.

5.     ДВА ПРИМЕРКА УГОВОРА О СТУДИЈАМА- ДОБИЈАЈУ СЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ 

 

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА

 

******

 

УПИС У II, III И IV ГОДИНУ СТУДИЈА

 

ОАС СЕСТРИНСТВО

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

СТУДЕНТИ КОЈИ СУ ИСПУНИЛИ УСЛОВ ЗА УПИС У ШКОЛСКУ 2019/2020. МОГУ ДА СЕ УПИШУ КОД РЕФЕРЕНАТА У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ ОД 9.9.2019. У ВРЕМЕНУ ОД 9,00 ДО 14,00 ЧАСОВА.

 

 

ЗА УПИС ЈЕ ПОТРЕБНО ДОНЕТИ

 

 

1.      ИНДЕКС

2.      ЈЕДАН ОБРАЗАЦ ШВ-20 ПРЕУЗЕТИ СА ЛИНКА http://www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf

ОБАВЕЗНО ЈЕ ПОПУНИТИ И ЕЛЕКТРОНСКУ ВЕРЗИЈУ ШВ-20 ОБРАЗЦА У ТОКУ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ

3.      СТУДЕНТИ ПЛАЋАЈУ ШКОЛАРИНУ У ИЗНОСУ 121.600,00 ДИНАРА НА РАЧУН ФАКУЛТЕТА БРОЈ     840-1139666-89  СА ПОЗИВОМ НА БРОЈ 742121-ПСО1-БРОЈ ИНДЕКСА

УКОЛИКО СЕ ШКОЛАРИНА УПЛАЋУЈЕ НА РАТЕ ДИНАМИКА УПЛАТЕ ЈЕ СЛЕДЕЋА:

 I РАТА У ИЗНОСУ ОД 16.600,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ПРИЛИКОМ УПИСА

               II РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ДО 30.11.2019.

               III РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ДО 27.12.2019.

                IV РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ДО 15.2.2020.

               V РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ДО 15.3.2020.

                VI РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ДО 15.4.2020.

               VII РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ДО 8.5.2020.

               VIII РАТА У ИЗНОСУ ОД 15.000,00 ДИНАРА УПЛАЋУЈЕ СЕ ДО 8.6.2020.

4.      ДВА ПРИМЕРКА УГОВОРА О СТУДИЈАМА -ДОБИЈАЈУ СЕ У СТУДЕНТСКОЈ СЛУЖБИ

 

СТУДЕНТСКА СЛУЖБА