Коначна ранг листа кандидата држављана Републике Србије са завршеном школом у иностранству

 

- Коначна  ранг листа кандидата држављана Републике Србије са завршеном школом у иностранству 

 

Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству

 

КАНДИДАТИ НА УПИС ПОДНОСЕ:

 

1. Нострификовану диплому о завршеној средњој школи и оверене копије сведочанстава или потврду о томе да је започета нострификација, оригинална документа подносе се на увид.

 

2. Лекарско уверење - оригинал

 

3. Две фотографије формата 4,5 x 3,5 цм

 

4. Попуњен један образац ШВ 20 - преузети са линкa ,а други попунити у току првог семестра www.mfub.bg.ac.rs/dotAsset/104019.pdf

 

5. Индекс са попуњеном првом страницом и залепљеном фотографијом (фолију не лепити);

 

6. Доказ о уплати накнаде за Центар за развој каријере у износу од 100,00 динара за студенте на буџету

Рачун примаоца 840-1139666-89

Позив на број 020-19184 -3

 

7. Уколико кандидат жели идентификациону картицу која служи за улазак у студентски дом и исхрану у студентској мензи потребно је донети једну фотографију формата

4,5 x 3,5 цм.

 

УПИС ЈЕ 12.9.2019. од 9-13 часова

НАПОМЕНА : Кандидат који је стекао право уписа и не упише се у за то предвиђеном року, губи право уписа.